Ban fracking in Wales / Gwahardd ffracio yng Nghymru

People across Wales have made their feelings clear – Fracking is not welcome here.

In 2015, our combined efforts helped win a temporary ruling against fracking. But that can be overturned at any moment.

Wherever fracking is proposed, it’s been opposed. That resistance alongside environmental and social evidence has forced governments to ban fracking across the world, including Scotland, Republic of Ireland, the Netherlands and France.

Let’s become the next nation to #BanFrackingNow.

Demand that the Welsh government bans fracking now.

---

Mae pobl ar draws Cymru wedi mynegi eu teimladau yn glir – nad oes croeso i ffracio yma.

Yn 2015, llwyddodd ein hymdrechion ar y cyd i ennill achos yn erbyn ffracio. Ond mae’n ddyfarniad y gellir ei wrthdroi ar unrhyw adeg.

Lle bynnag y cynigir ffracio mae pobl leol yn ei wrthwynebu. Mae’r gwrthwynebiad hwn ynghyd â thystiolaeth gymdeithasol ac amgylcheddol wedi gorfodi llywodraethau ar draws y byd i wahardd ffracio, gan gynnwys yr Alban, Gweriniaeth Iwerddon, yr Iseldiroedd a Ffrainc.

Ymunwch yn yr ymgyrch #GwaharddFfracioNawr.
 
Mynnwch fod Llywodraeth Cymru yn gwahardd ffracio yng Nghymru.