Tell your AM to vote #NoNewM4 / Dywedwch wrth eich ACau i bleidleisio #DimM4Newydd

Tell your Assembly Members to say NO to the M4 relief road

The Gwent Levels - Wales’ equivalent of the Amazon rainforest - is under threat.

The Welsh government wants to build a new motorway that would slice through this unique landscape.

Act now to stop a road that will

  • damage precious and endangered wildlife
  • lead to more congestion and air pollution
  • result in climate-changing emissions
  • cost Welsh taxpayers around £2 billion

Let’s not go ahead with a road that costs the Earth.

Tell your AMs to vote #NoNewM4.

-----

Dywedwch wrth eich Aelodau Cynulliad i ddweud NA i ffordd liniaru’r M4

Mae Gwastadeddau Gwent - sy'n cyfateb i goedwig law'r Amazon - o dan fygythiad.

Mae Llywodraeth Cymru eisiau adeiladu traffordd newydd a fyddai'n hollti’r dirwedd unigryw hon.

Gweithredwch nawr i roi stop ar ffordd a fyddai’n

  • Niweidio bywyd gwyllt gwerthfawr sydd mewn perygl
  • Arwain at fwy o dagfeydd a llygredd aer
  • Arwain at allyriadau sy’n achosi newid yn yr hinsawdd
  • Costio tua £2 biliwn i drethdalwyr Cymru

Peidiwch â gadael i ni fwrw ymlaen â ffordd a fyddai’n niweidio’r Ddaear.

Dywedwch wrth eich ACau i bleidleisio #DimM4Newydd