Tell your AM to say #NoNewM4 / Dywedwch wrth eich ACau i ddweud #DimM4Newydd

Tell your Assembly Members to say NO to the M4 relief road

The Gwent Levels - Wales’ equivalent of the Amazon rainforest - is under threat.

The Welsh government is proposing to build a new motorway that would slice through this unique landscape. First Minister, Mark Drakeford, will soon make a decision on the M4 Relief Road – we need to show that assembly members don’t want the road! 

Please help us gain the support of more AMs – we need to stop a road that will 

  • damage precious and endangered wildlife
  • lead to more congestion and air pollution
  • result in climate-changing emissions
  • cost Welsh taxpayers around £2 billion

We are facing a climate emergencyLet’s not go ahead with a road that costs the Earth.

Tell your AMs to say #NoNewM4.

-----

Dywedwch wrth eich Aelodau Cynulliad i gefnogi ymgyrch #DimM4Newydd 

Mae Gwastadeddau Gwent - sy'n cyfateb i goedwig law'r Amazon - o dan fygythiad.

Mae Llywodraeth Cymru eisiau adeiladu traffordd newydd a fyddai'n hollti’r dirwedd unigryw hon. Bydd y Prif Weinidog, Mark Drakeford, yn gwneud penderfyniad yn fuan ar Ffordd Liniaru'r M4 - mae angen i ni ddangos nad yw aelodau'r cynulliad eisiau'r ffordd! 

Helpwch ni i gael cefnogaeth o mwy o ACau – mae’n rhaid i ni stopio ffordd a fyddai’n  

  • Niweidio bywyd gwyllt gwerthfawr sydd mewn perygl
  • Arwain at fwy o dagfeydd a llygredd aer
  • Arwain at allyriadau sy’n achosi newid yn yr hinsawdd
  • Costio tua £2 biliwn i drethdalwyr Cymru

Rydym yn wynebu argyfwng hinsawdd. Peidiwch â gadael i ni fwrw ymlaen â ffordd a fyddai’n niweidio’r Ddaear.

Dywedwch wrth eich ACau i ddweud #DimM4Newydd