Be Bee Friendly | Carwch Wenyn

Bees, butterflies and other pollinators are in trouble.

But the good news is that you can help by joining Bee Friendly – the brand-new scheme to get pollinators flourishing all over Wales. We think it is the first co-ordinated national scheme of its kind. 

Sign up and we’ll show you the simple things you can do in your community to be Bee Friendly.

---

Mae gwenyn, gloÿnnod byw a phryfed peillio eraill mewn trafferth.

Ond y newyddion da yw y gallwch helpu drwy ymuno â Caru Gwenyn – ffordd hwyliog i bawb yng Nghymru ddysgu mwy am beillwyr a ble maent yn byw. Credwn mai dyma’r cynllun newydd cyntaf cenedlaethol o’i fath a gydgordiwyd i gael peillwyr i ffynnu ledled Cymru.

Cofrestrwch, ac fe wnawn ni gysylltu â chi i ddangos beth yw’r pethau syml y gallwch chi eu gwneud yn eich cymuned er mwyn Caru Gwenyn.