Cyflwynwch dâl 25c ar gwpanau untro yng Nghymru

Mae oddeutu 237 miliwn o gwpanau coffi untro a 183 miliwn o gaeadau cwpanau coffi yn cael eu defnyddio bob blwyddyn yng Nghymru.

Yn ogystal â hyn, mae 320 miliwn o gwpanau untro eraill yn cael eu defnyddio bob blwyddyn ar gyfer diodydd megis smwddis, ysgytlaethau a suddion.

MAE HYNNY’N DDIGON I AMGYLCHYNU’R HOLL FYD!

Ac 1 allan o 400 cwpan untro yn unig sy'n cael eu hailgylchu.

Nid yw ailgylchu’n ddigon. Beth am annog pobl i yfed o gwpanau amldro!

Yn ôl ymchwil diweddar, gall codi tâl 25c am gwpanau untro, ynghyd â system lle mae modd dychwelyd cwpanau wedi eu defnyddio i gaffis mwy, leihau oddeutu 30% o niferoedd y cwpanau untro hyn.

Gyda Llywodraeth y DU yn diddymu cynlluniau am godi tâl ar lefel y DU, mae'n bwysig i Gymru arwain y ffordd unwaith eto, fel gwnaethom wrth godi tâl am fagiau plastig yn 2011.

Ychwanegwch eich llais os gwelwch yn dda gyda galw am godi tâl 25c am gwpanau defnydd untro yng Nghymru.

 

Am fwy o wybodaeth