Stopiwch cynulliad Cymru rhag buddsoddi mewn tanwyddau ffosil

Read this page in English.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi argyfwng hinsawdd.

Yn ôl eu ffigyrau eu hunain, mae cyrff cyhoeddus yng Nghymru yn dal i fuddsoddi mewn tanwyddau ffosil, sy'n achosi'r argyfwng hinsawdd.

Mae hi'n awr yn amser gweithredu, nid siarad yn unig.

Mae ein planed angen ymateb brys - mwy na datganiad syml o argyfwng.

Gofynnwch i'ch Aelodau Cynulliad (ACau) gefnogi ein galwad y dylai Cynllun Pensiwn Aelodau Cynulliad Cenedlaethol Cymru i roi'r gorau i fuddsoddi mewn cwmnïau tanwyddau ffosil.

Dywedwch wrth eich ACau i ddangos arweinyddiaeth gref drwy fynnu nad yw eu cronfa bensiwn eu hunain yn buddsoddi mewn cwmnïau tanwyddau ffosil.

Nid yw hi'n rhy hwyr i weithredu ar newid yn yr hinsawdd, ond mae angen i ni weithredu'n awr.